Avís Legal i Política de Privacitat

Aquest lloc web inclou continguts, textos, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d'elements, logotips i imatges, que estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial propi d'aquest web.

Por aquest motiu, està terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquest web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquest web.

Tanmateix, està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament i accés d'aquest web i els serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte de les mateixes qualsevol acte d'explotació. En particular, està prohibit realitzar enllaços (links, hiperlinks, i framming) o vincles similars que puguin establir-se amb el web d'alteregoweb sense el previ consentiment exprés del seu titular Alter Ego Web Services SL.

En complement amb l'Article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), a continuació informarem els usuaris que la titularitat del present lloc web correspon a ALTER EGO WEB SERVICES SL, amb domicili social a Av. Maria Àngels Anglada, 2, 1 º 1 ª (17600 - Figueres) i CIF B-55087761. Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 2799, Llibre 0, Foli 20, Secció 8, Fulla GI 50574, INSC 1, amb data 04/12/2010.

Les dades identificatives i de contacte de l'empresa són les següents:

ALTER EGO WEB SERVICES SL

CIF: B-55087761

Direcció: Av. Maria Àngels Anglada, 2, 1 º 1 ª (17600 - Figueres)

Telf: 872989392

E-mail: info@alteregoweb.com

 

Política de privacidad

Gràcies pel seu interès en el nostre lloc web. La protecció de dades té una prioritat particularment alta per la gestió de https://www.alteregoweb.com. L'ús de les pàgines d'Internet de https://www.alteregoweb.com és possible sense presentar cap dada personal, però, si un visitant desitja utilitzar serveis especials a través del nostre lloc web, com compres, fer-se membres o contactar-nos, el processament de dades personals podria ser necessari. Si el processament de les dades personals és necessari i no existeix una base legal per aquest processament, generalment obtenim el consentiment del visitant.

El processament de les dades personals, com el nom, la direcció, l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon d'un visitant sempre estarà en línia amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) i d'acord amb les regulacions de protecció de dades específiques del país aplicable a https://www.alteregoweb.com. Mitjançant aquesta declaració de protecció de dades, el nostre lloc web desitja informar el públic en general sobre la naturalesa, abast i propòsit de les dades personals que recopilem, usem i processem. A més, els visitants són informats, mitjançant aquesta declaració de protecció de dades, dels drets als que tenen dret.

Com a controlador, https://www.alteregoweb.com ha implementat nombroses mesures tècniques i organitzatives per garantir la protecció més completa de les dades personals que es processen a través d'aquest lloc web. Tanmateix, les transmissions de dades basades en Internet poden tenir, en principi, llacunes de seguretat, pel que la protecció absoluta no pot estar garantida. Per aquest motiu, cada visitant pot transferir-nos les seves dades personals per mitjans alternatius, per exemple: per telèfon, correu electrònic, etc.

1. Definicions

La declaració de protecció de dades de https://www.alteregoweb.com es basa en els termes utilitzats pel legislador europeu per l'adopció del Reglament general de protecció de dades (GDPR). La nostra declaració de protecció de dades ha de ser llegible i comprensible pel públic en general, així com pels nostres clients i socis comercials. Per garantir això, ens agradaria primer explicar la terminologia utilitzada.

En aquesta declaració de protecció de dades, utilitzem, entre altres, els següents termes:

a) Dades personals

Dades personals significa qualsevol informació relacionada amb una persona física identificada o identificable ("visitant"). Una persona física identificable és aquella que pot identificar-se, directament o indirectament, en particular per referència a un identificador, com un nom, un número d'identificació, dades d'ubicació, un identificador en línia o un o més factors específics del físic, identitat fisiològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social d'aquesta persona física.

b) Visitant

Visitant és qualsevol persona física identificada o identificable, els quals les seves dades personals són processades ​​pel controlador responsable del processament.

c) Processament

Processament és qualsevol operació o conjunt d'operacions que es realitza amb dades personals o conjunts de dades personals, sigui per mitjans automatitzats o no, com podria ser la recopilació, registre, organització, estructuració, emmagatzematge, adaptació o alteració, recuperació, consulta, ús, divulgació per transmissió, difusió o posta a disposició, alineació o combinació, restricció, esborrar o destrucció.

d) Restricció de processament

La restricció del processament és el marcat de dades personals emmagatzemades amb l'objectiu de limitar el seu processament en el futur.

e) Perfilat

Perfilar significa qualsevol forma de processament automatitzat de dades personals que consisteix en l'ús de dades personals per avaluar certs aspectes personals relacionats amb una persona física, en particular per analitzar o preveure aspectes relacionats amb l'exercici d'aquesta persona física en el treball, situació econòmica, salut, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments.

f) pseudonimització

La pseudonimització és el processament de les dades personals de tal manera que les dades personals ja no es puguin atribuir a un visitant específic sense l'ús d'informació addicional, sempre que aquesta informació addicional es mantingui per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives per garantir que les dades personals no s'atribueixin a una persona física identificada o identificable.

g) Controlador o controlador responsable del processament

El controlador o controlador responsable del processament és la persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme que, només o conjuntament amb altres, determina els propòsits i els mitjans del processament de les dades personals; quan les finalitats i els mitjans d'aquest tractament es determinen per la legislació de la Unió o de l'Estat membre, el responsable del tractament o els criteris específics per la seva designació podrà estar previstos en la legislació de la Unió o de l'Estat membre.

h) Processador

Processador és una persona física o jurídica, autoritat pública, agència o un altre organisme que processa dades personals en nom del controlador.

i) Destinatari

El destinatari és una persona física o jurídica, autoritat pública, agencia o un altre organisme, a la que es mostren les dades personals, sigui un tercer o no.

j) Tercer

El tercer és una persona física o jurídica, autoritat pública, agencia o un altre organisme diferent del visitant, controlador, processador i persones que, sota l'autoritat directa del controlador o processador, estan autoritzats a processar dades personals.

k) Consentiment

El consentiment del visitant és qualsevol indicació lliurement donada, específica, informada i inequívoca dels desitjos del visitant pel qual ell o ella, mitjançant una declaració o una acció afirmativa clara, significa un acord pel processament de dades personals relacionades amb ell.

2. Nom i direcció del controlador

El controlador a efectes del Reglament general de protecció de dades (GDPR), altres lleis de protecció de dades aplicables en els estats membres de la Unió Europea i altres disposicions relacionades amb la protecció de dades són:

ALBERT ALEMANY MONTIEL

https://www.alteregoweb.com

AV. Maria Angels Anglada 2 1er 1a

Figueres 17600

Espanya

Telèfon: (+34) 872989392

Correu electrònic: info@alteregoweb.com

Lloc web: https://www.alteregoweb.com

 

3. Galetes

Les pàgines d'Internet de https://www.alteregoweb.com s'utilitzen cookies. Les cookies són arxius de text que s'emmagatzemen en un sistema informàtic a través d'un navegador d'Internet.

Molts llocs d'Internet i servidors utilitzen cookies. Moltes cookies contenen una anomenada ID de cookie. Una identificació de cookie és un identificador únic de la cookie. Consisteix en una cadena de caràcters a través de la qual les pàgines d'Internet i els servidors es poden assignar al navegador d'Internet específic en el que es va emmagatzemar la cookie. Això permet que els webs i servidors d'Internet visitats diferenciïn el navegador individual del subjecte de dades d'altres navegadors d'Internet que contenen altres cookies. Un cercador d'Internet específic pot ser reconegut i identificat utilitzant la identificació de cookie única.

Mitjançant l'ús de cookies, https://www.alteregoweb.com pot proporcionar als usuaris d'aquest lloc web serveis més fàcils d'utilitzar que no serien possibles sense la configuració de cookies.

Mitjançant una cookie, la informació i les ofertes en el nostre lloc web poden optimitzar-se tenint en compte a l'usuari. Les cookies ens permeten, com es menciona anteriorment, reconèixer als usuaris del nostre lloc web. L'objectiu d'aquest reconeixement és facilitar als usuaris l'ús del nostre lloc web. L'usuari del lloc web que utilitza cookies, per exemple no ha d'ingressar dades d'accés cada vegada que s'accedeix al lloc web, ja que el lloc web es fa càrrec d'ell i, per tant, la cookie s'emmagatzema en el sistema informàtic del visitant. Un altre exemple és la cookie d'una cistella de la compra en una botiga en línia. La botiga en línia recorda els articles que un client ha col·locat en la cistella de la compra virtual a través d'una cookie.

El visitant pot, en qualsevol moment, evitar la configuració de cookies a través del nostre lloc web mitjançant la configuració corresponent del navegador d'Internet utilitzat, i pot denegar permanentment la configuració de cookies. A més, les cookies ja configurades poden eliminar-se en qualsevol moment a través d'un navegador d'Internet o altres programes de software. Això és possible en tots els buscadors d'Internet populars. Si el visitant desactiva la configuració de cookies en el navegador d'Internet utilitzant, no totes les funcions del nostra lloc web poden ser completament utilitzables.

4. Recopilació de dades d'informació generals

El lloc web de https://www.alteregoweb.com recopila una sèrie de dades d'informació generals quan un visitant o un sistema automatitzat crida al lloc web. Aquesta informació i dades generals s'emmagatzema en els arxius de registre del servidor. La informació recopilada pot ser (1) els tipus de navegador i les versions utilitzades, (2) el sistema operatiu utilitzat pel sistema d'accés, (3) el lloc web des del qual accedeix un sistema al nostre lloc web (les anomenades referències), (4) subllocs web, (5) la data i hora d'accés al lloc d'Internet, (6) una direcció de protocol d'Internet (adreça IP), (7) el proveïdor de serveis d'Internet del sistema d'accés i (8) qualsevol altra dada similar i informació que pot utilitzar-se en cas d'atacs als nostres sistemes de tecnologia de la informació.

En utilitzar aquestes dades i informació general, https://www.alteregoweb.com no treu cap conclusió sobre el visitant. Més aviat, aquesta informació és necessària per (1) entregar el contingut del nostre lloc web correctament, (2) optimitzar el contingut del nostre lloc web i la seva publicita, (3) garantir la viabilitat a llarg termini dels nostres sistemes de tecnologia de la informació i la tecnologia del lloc web i (4) proporcionar a les autoritats policials la informació necessària per processos judicials penals en caso de ciberatac. Per tant, https://www.alteregoweb.com analitza les dades i informació recopilada anònimament de forma estadística, amb l'objectiu d'augmentar la protecció de dates i la seguretat de dades de la nostra empresa, i per garantir un nivell òptim de protecció per les dades personals que processem. Les dades anònimes dels arxius de registre del servidor s'emmagatzemen per separat de totes les dades personals proporcionades per un visitant.

5. Possibilitat de contacte a través del lloc web

El lloc web de https://www.alteregoweb.com conté informació que permet un contacte electrònic ràpid amb el nostre https://www.alteregoweb.com, així com la comunicació directa amb nosaltres, que també inclou una direcció general de correu electrònic. Si un visitant contacta al controlador per correu electrònic o mitjançant un formulari de contacte, les dades personals transmesos pel visitant s'emmagatzema automàticament. Aquestes dades personals transmesos de forma voluntària per un visitant del controlador de dades s'emmagatzema amb el cap de processar o contactar al visitant. No hi ha transferència d'aquestes dades personals a tercers.

6. Eliminació rutinària i bloqueig de dades personals

El responsable del tractament processara i emmagatzemarà les dades personals del visitant només durant el període necessari per aconseguir l'objectiu d'emmagatzematge, o en la mesura en què el legislador o altres legisladors ho atorguin en lleis o reglaments als quals el controlador estigui subjecte.

Si l'objectiu d'emmagatzematge no és aplicable, o si expira un període d'emmagatzematge prescrit pel legislador europeu o un altre legislador competent, les dades personals és bloquejar o esborren rutinàriament d'acord amb els requisits legals.

7. Drets del visitant

a) Drets de confirmació

Cada visitant tindrà el dret d'atorgar pel legislador europeu per obtenir del controlador la confirmació de si les dades personals que l'afecten s'estan processant o no. Si un visitant desitja fer ús d'aquest dret de confirmació, ell o ella pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte a info@alteregoweb.com.

b) Dret d'accés

Cada visitant tindrà el dret atorgat pel legislador europeu per obtenir del controlador informació gratuïta sobre les seves dades personals emmagatzemades en qualsevol moment i una còpia d'aquesta informació. A més, les directives i regulacions europees atorguen al visitant accés a la següent informació:

- La finalitat del processament;

- Les categories de dades personals afectades;

- Els destinataris o categories de destinataris a quins s'hagi divulgat o es divulgaran les dades personals, en particular destinataris de tercers països o organitzacions internacionals;

- Quan sigui possible, el període previst pel qual s'emmagatzemaran les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període;

- L'existència del dret a sol·licitar al controlador la rectificació o l'eliminació de dades personals, o la restricció del processament de les dades personals relatives al visitant, o per oposar-se a aquest processament;

- L'existència del dret a presentar una queixa davant d'una autoritat supervisora;

- On les dades personals no es recullen del visitant, qualsevol informació disponible respecte a la seva font;

L'existència d'una presa de decisions automàtica, inclosos els perfils, a què es refereixen els apartats 1 i 4 de l'article 22 del GDPR i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica implicada, així com la importància i les conseqüències previstes de tal processament pel visitant.

A més, el visitant tindrà dret a obtenir informació sobre si les dades personals es transfereixen a un tercer país o a una organització internacional. Quan aquest sigui el cas, el visitant tindrà el dret a ser informat de les salvaguardes apropiades relacionades amb la transferència.

Si un visitant desitja fer ús d'aquest dret d'accés, ell o ella pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte a info@alteregoweb.com.

c) Dret a rectificació

Cada visitant tindrà el dret atorgat pel legislador europeu per obtenir del responsable del tractament sense demores injustificades la rectificació de les dades personals inexactes que l'afecten. Tenint en compte les finalitats del processament, el visitant tindrà dret a què es completin les dades personals incompletes, inclús mitjançant el subministrament d'una declaració complementària.

Si un visitant desitja exercir aquest dret a la rectificació, ell o ella pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte a info@alteregoweb.com.

d) Dret a eliminació (Dret a l'oblit)

Cada visitant tindrà el dret atorgat pel legislador europeu d'obtenir del responsable del tractament a l'eliminació de les dates personals que l'afecten sense demora indeguda, i el responsable del tractament tindrà l'obligació d'eliminar les dades personals sense demora quan s'apliqui una de les següents circumstàncies, sempre que el processament no sigui necessari:

- Les dades personals ja no són necessàries en relació amb els fins pels quals van ser recollits o processats.

- El visitant retira el consentiment al qual es basa el processament d'acord amb el punt (a) de l'Articule 6 (1) de la GDPR, o el punt (a) de l'Article 9 (2) de la GDPR, i on no hi ha cap fondament legal pel processament.

- El visitant s'oposa al processament de conformitat amb l'article 21 (1) de la GDPR i no existeixen raons legítimes imperioses pel processament, o el visitant s'oposen al processament de conformitat amb l'article 21 (2) de la GDPR.

- Les dades personals han estat processades ​​il·legalment.

- Les dades personals han d'eliminar-se per complir amb una obligació legal en la legislació de la Unió o de l'estat membre al qual s'està subjecte el controlador.

- Les dades personals s'han recollit en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació a què es refereix l'article 8 (1) de la GDPR.

Si s'aplica una de les raons mencionades anteriorment, i un visitant desitja sol·licitar l'eliminació de les dades personals emmagatzematge en https://www.alteregoweb.com, ell o ella pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte a info@alteregoweb.com. Un treballador de https://www.alteregoweb.com s'assegurarà de què la sol·licitud d'eliminació es compleixi de forma immediata.

Quan el responsable del tractament hagi fet públiques les dades personals i estigui obligat de conformitat amb l'article 17, apartat 1, a eliminar les dades personals, el responsable, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d'execució, tindrà mesures raonables, incloses mesures tècniques, per informar els altres els controladors que processen les dades personals que el visitant ha sol·licitat que aquests controladors eliminin de qualsevol enllaç, còpia o reproducció d'aquestes dades personals, en la mesura en què no es requereixin el processament. Un treballador de https://www.alteregoweb.com organitzarà les mesures necessàries en casos individuals.

e) Drets de restricció de processament

- Cada visitant tindrà el dret atorgat pel legislador europeu per obtenir del controlador restricció de processament on s'aplica un dels següents:

- L'exactitud de les dades personals és impugnada pel visitant, per un període que permet al controlador verificar l'exactitud de les dades personals.

- El processament és il·legal i el visitant s'oposa a l'eliminació de les dades personals i en el seu lloc sol·licita la restricció dels eu ús.

- El controlador ja no necessita les dades personals pel processament, però el visitant els requereix per l'establiment exercici o defensa de reclamacions legals.

- El visitant s'ha oposat al processament de conformitat amb l'article 21 (1) de la GDPR a l'espera de la verificació de si els motius legítims del controlador anul·len els del visitant.

Si es compleix una de les condicions mencionades anteriorment, i un visitant de sol·licitar la restricció del processament de les dades personals emmagatzemades per https://www.alteregoweb.com,ell o ella pot comunicar-se en qualsevol moment a info@alteregoweb.com. El treballador de https://www.alteregoweb.com corregirà la restricció del processament.

f) Dret a la portabilitat de dades

Cada visitant tindrà el dret atorgat pel legislador europeu de rebre les dades personals que l'afecten, que se li va proporcionar a un controlador, en un format estructurat, habitualment utilitzat i llegible per màquina. Tindrà dret a transmetre aquestes dades a un altre controlador sense impediment per part del controlador al qual s'hagin proporcionat les dades personals, sempre que el processament es basi en el consentiment de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), el GDPR o el punt (a) de l'article 9 (2) del GDPR, o un contracte de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra b), del GDPR, i el processament es porta a terme per mitjans automatitzats, sempre que el processament no és necessari per la realització d'una tasca portada a cap a l'interès públic o en l'exercici de l'autoritat oficial conferida al controlador.

A més, a l'exercir el seu dret a la portabilitat de dades de conformitat amb l'article 20 (1) de la GDPR, el visitant tindrà dret a què les seves dades personals siguin transmesos directament d'un controlador a un altre, quan sigui tècnicament factible i quan fer-ho no afecti negativament. Afectar els drets i les llibertats dels altres.

Per afirmar el dret a la portabilitat de dades, el visitant pot en qualsevol moment posar-se en contacte a info@alteregoweb.com.

g) Dret a oposar-se

Cada visitant tindrà el dret atorgat pel legislador europeu per oposar-se, en qualsevol moment, a la seva situació particular, al tractament de les dades personals que l'afecten, que es basa en el punt (e) o (f) de l'article 6 (1) de la GDPR. Això també s'aplica als perfils basats ​​en aquestes disposicions.

https://www.alteregoweb.com ja no processarà les dades personals en el cas de l'objecció, a menys que puguem demostrar bases legítimes convincents pel processament que anul·la els interessos, drets i llibertats del visitant, o per l'establiment, exercit o defensa de reclamacions legals.

Si https://www.alteregoweb.com processa les dades personals amb finalitats de màrqueting directe, el visitant tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment al processament de les dades personals que l'afecten per aquest màrqueting. Això s'aplica als perfils en la mesura en què estiguin relacionats amb aquest màrqueting directe. Si el visitant s'oposa a https://www.alteregoweb.com pel processament amb finalitats de màrqueting directe, https://www.alteregoweb.com ja no processarà les dades personals per aquestes finalitats.

A més, el visitant tenen drets, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al processament de dades personals que l'afecten https://www.alteregoweb.com amb finalitats d'investigació científica o històrica, o per finalitats estadístiques, finalitats de conformitat amb l'article 89 (1) de la GDPR, tret que el processament sigui necessari per a la realització d'una tasca duta a terme per raons d'interès públic.

Per exercir el dret d'objecció, el visitant pot contactar a qualsevol treballador de https://www.alteregoweb.com. També, el visitant és lliure en el context de l'ús dels serveis de la societat de la informació, i no obstant la Directiva 2002/58 / CE, per exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats utilitzen especificacions tècniques.

h) Presa de decisions individuals automatitzada, inclosos els perfils

Cada visitant tindrà el dret atorgat pel legislador europeu de no estar subjecte a una decisió basada únicament en el processament automatitzat, incloses l'elaboració de perfils, que produeixi efectes legals sobre ell o que l'afecte de manera similar, sempre que la decisió (1) no sigui necessaria per formalitzar o formalitzar un contracte entre el visitant i un controlador de dades, o (2) no està autoritzat per la legislació de la Unió o de l'estat membre a la que està subjecte el responsable del tractament i que també estableixi les condicions adequades mesures per salvaguardar els drets i llibertats dels visitants i els interessos legítims, o (3) no es basen en el consentiment explícit del visitant.

Si la decisió (1) és necessària per formalitzar o formalitzar un contracte entre el visitant i un controlador de dades, o (2) es basa en el consentiment explícit del visitant, https://www.alteregoweb.com tindrà que implementar mesures adequades per salvaguardar els drets i llibertats dels visitants i els interessos legítims, com a mínim el dret a obtenir la intervenció humana per part del controlador, per expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió.

Si el visitant desitja l'exercici els drets relatius a la presa de decisions individualitzada, ell o ella pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte a info@alteregoweb.com.

i) Dret a retirar el consentiment de protecció de dades

Cada visitant tindrà el dret concedit pel legislador europeu de retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment.

Si el visitant desitja exercici el dret de retirar el consentiment, pot, en qualsevol moment, posar-se en contacte a info@alteregoweb.com.

8. Base legal pel processament

Art. 6 (1) un GDPR serveix com a base legal per les operacions de processament per les quals obtenim el consentiment per un propòsit de processament específic. Si el processament de dades personals és necessari per a l'execució d'un contracte del qual el visitant és part, com és el cas, per exemple, quan les operacions de processament són necessàries per al subministrament de béns o per proporcionar qualsevol altre servei, el processament es basa sobre l'article 6 (1) paràgraf b GDPR.

El mateix s'aplica a les operacions de processament que són necessàries per portar a terme mesures precontractuals, per exemple en el cas de consultes sobre els nostres productes o serveis. Està https://www.alteregoweb.com subjecte a una obligació legal per la qual es requereix el processament de dades personals, com pel compliment d'obligacions tributàries, el processament es basa en l'art. 6 (1) paràgraf c GDPR. En casos excepcionals, el processament de dades personals poden ser necessaris per protegir els interessos vitals dels visitants o d'una altra persona física. Aquest seria el cas, per exemple, si un visitant resultés lesionat en https://www.alteregoweb.com i el seu nom, edat, dades de l'assegurança mèdica o altra informació vital hauria de ser transmesa a un mèdic, hospital o altre tercer. Llavors el processament es basaria en l'art. 6 (1) paràgraf d GDPR. Finalment, les operacions de processament podrien basar-se en l'Article 6 (1) paràgraf f GDPR.

Aquesta base legal s'utilitza per operacions de processament que no estan cobertes per cap dels motius legals mencionats anteriorment, si el processament és necessari per a les finalitats dels interessos legítims perseguits per https://www.alteregoweb.com o per un tercer, excepte quan aquests interessos siguin anul·lats pels interessos o drets fonamentals i llibertats del visitant que requereixen protecció de dades personals. Tals operacions de processament són particularment permissibles, perquè ha estat específicament mencionades pel legislador europeu. Considera que es podria suposar un interès legítim si el visitant és client del controlador (consideració 47, frase 2, GDPR).

9. Els interessos legítims que persegueixen al responsable del tractament o un tercer

Pel que fa al tractament de dades personals es basa en l'article 6 (1) paràgraf f GDPR el nostre interès legítim és dur a terme el nostre negoci a favor del benestar de tots els nostres treballadors i/o accionistes.

10. Període que s'emmagatzema les dades personals

El criteri utilitzat per determinar el període d'emmagatzematge de les dades personals és el respectiu període de retenció legal. Després de l'expiració d'aquest període, les dades corresponents s'eliminaran rutinàriament, sempre que ja no siguin necessaris pel compliment del contracte o l'inici d'un contracte.

11. Prestació de dades personals com a requisit legal o contractual; Requisit necessari per formalitzar un contracte; Obligació del visitant de proporcionar les dades personals; possibles conseqüències de la falta de proporcionar tal informació.

Aclarim que la provisió de dades personals és parcialment requerida per la llei (per exemple, regulacions fiscals) o també pot ser el resultat de disposicions contractuals (per exemple, informació sobre el soci contractual). A vegades pot ser necessari concloure un contracte que el visitant ens proporcioni dades personals, que posteriorment hem de processar. El visitant està obligat, per exemple, a proporcionar-nos dades personals quan https://www.alteregoweb.com firmi un contracte amb ell o ella.

La no provisió de les dades personals tindria la conseqüència que el contracte amb el visitant no podria concloure's. Abans que el visitant proporcioni les dades personals, el visitant ha de contactar a info@alteregoweb.com. https://www.alteregoweb.com aclareix al visitant si la provisió de les dades personals és requerida per llei o contracte o és necessària per la formalització del contracte, si existeix l'obligació de proporcionar les dades personals i les conseqüències de no entregar les dades personals.

12. Existència de decisions automatitzades

Com a empresa responsable, no utilitzem la presa de decisions o els perfils automàtics.