Calendari Editorial

Calendari Editorial

Calendari Editorial

Després de l’article d’idees per crear continguts i del de com escriure un article de blog toca explicar com planificar i ordenar tots aquests conceptes per aplicar-ho a la nostra estratègia de continguts. Per això necessitem crear un calendari editorial.

 

Què és un calendari editorial?

 

Un calendari editorial és un document del qual planifiquem les publicacions de continguts que es realitzen en els diferents canals. Els calendaris editorials s’utilitzen tant per les xarxes socials com al blog. Aquest calendari s’ha d’adaptar a les nostres necessitats per tal que ens sigui útil i ens ajudi en l’organització i optimització de l’estratègia de contingut escollida.

 

Perquè serveix un calendari editorial?

 

És un document que aporta moltes utilitats, en mencionem algunes:

 

 • Aplicar una estratègia de màrqueting de continguts.

 • Optimització del nostre temps en la planificació i publicació de contingut en les xarxes socials i blog.

 • Marcar i definir una imatge de marca.

 • Planificació dels continguts que es publicaran durant el període escollit.

 • Coordinar les tasques amb els altres membre de l’equip.

 • Aconseguir l'aprovació dels continguts que es publicaran per part d’un client o del responsable.

 • Evitar duplicar contingut. Aquests són visuals i ajuden a visualitzar millor els continguts.

 • Etc.

 

Quina informació ha d’incloure el calendari editorial?

 

És important que aquest calendari es faci a mida i segons les necessitats de cada un. De totes maneres detallarem els punts bàsics que ha d’incloure el document:

 

 • Data publicació: dia programat de publicació el post o l’article.

 • Autor: quan aquest calendari editorial es fa entre diverses persones és important saber qui és la persona que s’encarrega de fer aquest article o publicació. D’aquesta manera podem tenir un control de la càrrega de feina que té aquesta persona.

 • Categoria: ajuda a saber de quin àmbit serà la publicació, per exemple si tenim una empresa de bellesa i salut les diferents categories poden ser: alimentació, bellesa, salut, esport saludable, etc. Aquestes poden coincidir en les categories definides en el blog. D’aquesta manera també ens ajudarà a no repetir molt un mateix tema.

 • Estat: ens ajuda a tenir un control de com està aquella feina. Podem dividir aquest punt en:

  • ajornat, que es deixa per un altre moment.

  • estudi de keywords, veure quines paraules clau treballarem a l’article o les etiquetes que farem servir en el post.

  • començat, quan l’autor ja ha començat a treballar amb l’article o en el post.

  • preparat, quan ja el tenim a punt l’article o el post per publicar.

  • publicat, quan ja està el tenim publicat.

 • Objectiu: és molt important tenir un objectiu a cada una de les publicacions que fem, aquests es poden classificar:

  • tràfic web, quan l’objectiu del post o article és atraure tràfic al canal o al web.

  • leads, quan l’objectiu és aconseguir una conversió (venda, descarrega, formulari, etc.).

  • enllaços, quan l’objectiu és treballar els enllaços externs i interns del web.

  • branding, quan volem treballar la presència de marca o posicionar-nos com a experts en un alguna temàtica.

  • afiliació, quan volem treballar la col·laboració amb una altra empresa.

 • Títol: quin títol tindrà el nostre article o quina part de text tindrà la nostra publicació en una xarxa social.

 • Paraules clau: és important haver fet un estudi previ de paraules clau que volem treballar en cada article o etiquetes en les publicacions.

 • URL: quina url tindrà el nostre article o url que compartirem a les xarxes socials.

 • Imatge: en cas que hi hagi imatge a l’article o post a les xarxes socials s’ha d’especificar quina serà. També en cas que es decideixi compartir un vídeo es pot posar en aquest apartat o el de l’URL.

 • Idiomes: en quins idiomes es farà la publicació, també és molt important i dependrà exclusivament de l’estratègia que s’hagi escollit.

 • Canals: a on ho publiquem: blog, facebook, instagram, twitter, etc.

 

En aquesta llista també podem posar una columna per especificar l’hora de la publicació, comentaris o especificacions, públic objectiu, crida a l’acció (CTA), documents adjunts, etc.

 

Et deixem una plantilla de calendari editorial perquè tinguis una guia.

 

Tens dubtes o necessites que t’assessorem? Contacta amb els nostres experts de màrqueting sense compromís.